KDL Quốc tế Đồi Rồng và Cú bắt tay của các “ÔNG LỚN”

 KDL Quốc tế Đồi Rồng-Dragon Ocean Đồ Sơn đang “nổi đình nổi đám” trên thị