Ngân hàng có thêm 150.000 tỷ: Tin vui cho thị trường Bất động sản?

Theo đánh giá của chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng