Gói thầu số 09 Xây lắp công trình và di chuyển hệ thống kỹ thuật có dự toán 175,096 tỷ đồng, thuộc Dự án Tuyến đường vào trục chính trung tâm Khu đô thị Cái Rồng – Giai đoạn 2, Khu kinh tế Vân Đồn (tổng mức đầu tư 527,148 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng 210 ngày.Cụ thể, Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình toàn tuyến và cung cấp lắp đặt thiết bị có dự toán 755,324 tỷ đồng, thuộc Dự án Mở rộng đường 334 đoạn từ sân Golf Ao Tiên đến nút giao giữa đường 334 và đường vào công viên phức hợp Khu kinh tế Vân Đồn (tổng mức đầu tư 1.494,055 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Dự kiến ngày 14/5/2021, 2 gói thầu cùng được mở thầu.

-Theo báo Công Thương-