11 xã và thị trấn Cái Rồng thuộc Vân Đồn sẽ lên thành phố trong tương lai

phương đông vân đồn

Phạm vi lập đề án bao gồm toàn bộ ranh giới huyện Vân Đồn với 12 đơn vị hành chính, dân số toàn huyện hơn 49000 người

Mới đây, UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã ban hành quyết định chấp thuận Đề cương Đề án đề xuất để công nhận khu vực dự kiến trở thành thành phố Vân Đồn, thuộc tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng đầy đủ tiêu chí đô thị loại III.

Theo quyết định, phạm vi lập Đề án đề nghị sẽ bao gồm toàn bộ diện tích của huyện Vân Đồn, với diện tích tự nhiên rộng khoảng 2.171,33km2. Trong đó, diện tích đất tự nhiên chiếm 581,83km2 và bao gồm 12 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn Cái Rồng và 11 xã (Đông Xá, Hạ Long, Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu, Đài Xuyên, Bình Dân, Vạn Yên, Bản Sen, Thắng Lợi và Ngọc Vừng). Tổng dân số của huyện đang là 49.046 người.

Trong phạm vi Đề án, có các nội dung chính cần phải thực hiện, bao gồm: Lý do và sự cần thiết của việc này; Tổng quan về quá trình lịch sử hình thành và phát triển của huyện Vân Đồn. UBND huyện Vân Đồn đã thực hiện đánh giá về tình hình phát triển đô thị và chất lượng hạ tầng hiện tại. Dựa trên hiện trạng này, các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại đô thị đã được đối chiếu và so sánh với các tiêu chuẩn quy định cho từng loại đô thị trong Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị, bao gồm 05 tiêu chí và 63 tiêu chuẩn cụ thể.

Trong đó, Tiêu chí thứ nhất liên quan đến vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển KTXH bao gồm 8 tiêu chuẩn. Cụ thể, các tiêu chuẩn này bao gồm Tiêu chuẩn về vị trí, chức năng, và vai trò; Tiêu chuẩn về cân đối thu chi ngân sách; Tiêu chuẩn về thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước; Tiêu chuẩn về tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ; Tiêu chuẩn về mức tăng trưởng kinh tế trung bình trong 3 năm gần đây; Tiêu chuẩn về tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với trung bình cả nước; Tiêu chuẩn về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; và Tiêu chuẩn về tỷ lệ tăng dân số hàng năm.

Về Tiêu chí số hai, nó đo lường quy mô dân số bằng hai tiêu chuẩn: Dân số toàn bộ trong đô thị và Dân số trong khu vực nội thị.

Tiêu chí thứ ba liên quan đến mật độ dân số chứa hai tiêu chuẩn cơ bản: Mật độ dân số toàn đô thị và Mật độ dân số trên diện tích đất xây dựng.

Tiêu chí thứ tư, về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, gồm hai tiêu chuẩn cần xem xét: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong toàn bộ đô thị và Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong khu vực nội thành và nội thị.

Với Tiêu chí số 5, đánh giá trình độ phát triển của cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị dựa trên 49 tiêu chuẩn khác nhau. Trong số này, 10 tiêu chuẩn thuộc nhóm hạ tầng xã hội, 13 tiêu chuẩn thuộc nhóm hạ tầng kỹ thuật, 10 tiêu chuẩn thuộc nhóm về vệ sinh môi trường, 7 tiêu chuẩn thuộc nhóm về kiến trúc và cảnh quan đô thị, và 9 tiêu chuẩn thuộc nhóm trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan trong khu vực ngoại thành và ngoại thị.

Dựa trên Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, dự kiến đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ có tổng cộng 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị. Trong số này, 12 đô thị sẽ duy trì phân loại hiện tại của họ, chỉ có Vân Đồn sẽ được nâng cấp từ đô thị loại IV lên loại III.

 

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *