Cách xác định 8 hướng và 24 sơn hướng để tìm vị trí phòng ngủ thích hợp

Trong bài này chúng ta sẽ xác định vị trí phòng ngủ thích hợp dựa theo một la bàn đơn giản nhất, bao gồm có 8 hướng và 24 sơn hướng, để đưa ra được đâu là vị trí mở cửa phòng, mở cửa sổ, kê giường ngủ tốt nhất. Cách xác định 8 hướng và 24 sơn hướng để tìm vị trí phòng ngủ thích hợp

Một la bàn sẽ có 8 hướng chính: Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc. Ứng với từng hướng này ta sẽ có các cung và sơn hướng tương ứng:

  • Hướng Bắc, tương ứng với cung Khảm, gồm các sơn hướng: Nhâm, Tí Quý.
  • Hướng Đông Bắc, tương ứng với cung Cấn, gồm các sơn hướng: Sửu, Cấn, Dần.
  • Hướng Đông, tương ứng với cung Chấn, gồm các sơn hướng: Giáp, Mão, Ất.
  • Hướng Đông Nam, tương ứng với cung Tốn, gồm các sơn hướng: Thìn, Tốn, Tỵ.
  • Hướng Nam, tương ứng với cung Ly, gồm các sơn hướng: Bính, Ngọ, Đinh.
  • Hướng Tây Nam, tương ứng với cung Khôn, gồm các sơn hướng: Mùi, Khôn, Thân.
  • Hướng Tây, tương ứng với cung Đoài, gồm các sơn hướng: Canh, Dậu, Tân.
  • Hướng Tây Bắc, tương ứng với cung Càn, gồm các sơn hướng: Tuất, Càn, Hợi.

Sau khi xác định được các hướng và sơn hướng, ta đặt la bàn tại vị trí trung tâm của gian phòng, xoay la bàn sao cho nó chỉ đúng vị trí hướng Bắc Nam, lựa ra 4 cạnh vuông góc với 4 cạnh phòng ngủ, sau đó căng dây theo đường chéo của diện tích phòng để đặt la bàn sao cho chính xác. Yêu cầu của việc này là bạn cần đặt chính xác trong khoảng chỉ 3 cm, nếu không sẽ không chỉ được đúng hướng cần đặt.

Cách xác định 8 hướng và 24 sơn hướng để tìm vị trí phòng ngủ thích hợp Sau khi đã đặt la bàn vào vị trí thích hợp, ta đánh dấu trên sơ đồ bản vẽ của ngôi nhà, chọn vị trí của chính, cửa sổ theo vị trí giường ngủ Cách xác định 8 hướng và 24 sơn hướng để tìm vị trí phòng ngủ thích hợp Nếu giường ngủ đặt theo hướng Diên Niên, ta chọn cửa chính cửa sổ theo hướng Sinh Khí, Phúc Đức, Thiên Y, nếu giường theo hướng Phúc Đức thì đặt giường theo hướng Sinh Khí, Diên Niên, Thiên Y là những hướng tốt nhất.

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án