Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ

Cách tính mệnh cung phong thủy phòng ngủ

Đối với nam giới: lấy 100 trừ đi 2 số cuối năm sinh của người đó, được bao nhiêu lấy số đó chia 9 và lấy số dư. Ví dụ: nam sinh năm 1972, ta có 100 – 72 = 28 , lấy 28/9 = 3 dư 1. Vậy 1 là số mệnh cung phong thủy của nam giới sinh năm 1972. Đối với nữ giới: lấy 2 số cuối của năm sinh trừ đi số 4, lấy số này chia 9 lấy số dư. Ví dụ: nữ giới sinh năm 1972, ta có 1972 – 4 = 1968, lấy 68/7 = 9 dư 5. Vậy 5 là số mệnh cung phong thủy của nữ giới sinh năm 1972. Với trường hợp số dư bằng 0, ta lấy số 9 làm số cung phong thủy của người đó. Trong bát trạch người ta chia làm 9 cung phong thủy

Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ

Cung thuộc Đông Tứ Mệnh: Số 1: hướng chính Bắc: Cung Khảm Số 3: hướng chính Đông: Cung Chấn Số 4: hướng Đông Nam: Cung Tốn Số 9: hướng chính Nam: Cung Ly Cung thuộc Tây Tứ Mệnh: Số 2: hướng Tây Nam: Cung Khôn Số 6: hướng Tây Bắc: Cung Càn. Số 7: hướng chính Tây: Cung Đoài. Số 8: hướng Đông Bắc: Cung Cấn Riêng số 5: Chung Cung, không thuộc một cung phong thủy nào. Các bạn trẻ chưa lập gia đình có thể chọn phòng ngủ theo vị trí Sinh Khí hoặc Diên Niên. Với những người đã lập gia đình thì chọn phòng ngủ Cung Phúc Đức hoặc Thiên Y .Dựa theo số cung phong thủy thì ta có thể chọn theo bảng sau: Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ Cách xác định số cung phong thủy tốt cho phòng ngủ

Tham khảo thêm những bài viết khác tại chuyên mục: Tin tức

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án