Đề nghị tiếp tục đánh thuế cao với người có nhiều nhà đất đầu cơ, không sử dụng

Theo dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, thuế sử dụng đất chưa được quy định cụ thể, không có yếu tố mới, và chưa đáp ứng yêu cầu về mức thuế cao hơn đối với những người sử dụng đất rộng hơn hoặc có nhiều nhà ở.

đánh thuế bất động sản

Còn nhiều ý kiến trái chiều về luật đánh thuế bất động sản

Tổng số trên 8,3 triệu ý kiến góp ý cụ thể đã được các tổ chức và cá nhân trình bày về từng quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), và đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố trong báo cáo tổng kết kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo này.

Mặc dù một số người ủng hộ, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng sửa đổi Luật lần này cần thêm thời gian. Tuy việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân là cần thiết, nhưng vẫn gấp gáp và không tránh khỏi tình trạng hình thức còn diễn ra ở nhiều địa phương và đơn vị.

Một nhóm ý kiến đã đề nghị lùi thời hạn thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV để có thêm thời gian tiếp thu và hoàn thiện. Ban Thường trực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã nhận thấy rằng vẫn còn một số nội dung chưa phù hợp hoặc thể chế chưa đầy đủ Nghị quyết số 18. Một trong những quan điểm chỉ đạo được đề cập trong Nghị quyết 18 của Trung ương là “quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở.

Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất bổ sung khoản thu mới là tiền sử dụng đất trong trường hợp sử dụng đất đa mục đích tại Khoản 1 Điều 147, nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích, nhiều nhà ở theo Nghị quyết 18.

MTTQ Việt Nam cho biết, nội dung này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, tuy nhiên, chưa có các quy định cụ thể trong dự thảo Luật để thực hiện. Vì vậy, cơ quan này đề xuất cần đưa vào dự thảo Luật các quy định chi tiết liên quan đến đối tượng bị áp thuế cao, đối tượng bị áp thuế bình thường, các trường hợp được miễn giảm, cũng như xây dựng hệ thống thông báo chi tiết về số tiền thuế mà người dân đóng góp và cách sử dụng các khoản thu này, từ đó tạo điều kiện cho người dân tham gia vào việc giám sát việc sử dụng thuế của Nhà nước. Ngoài ra, cần có các khoản thu mới để điều tiết hiệu quả chênh lệch địa tô, đặc biệt là những phần giá trị tăng thêm không phải do người sử dụng đất đầu tư.

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *