Công ty CP Bất Động Sản Duyên Hải là thành viên Đất Xanh Miền Bắc ngoài lĩnh vực phân phối bất động sản chúng tôi còn nhiều lĩnh vực hoạt động trong đó tư vấn về tài chính doanh nghiệp giành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn định hướng theo lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói chung và dịch vụ về tài chính cho công ty mình nói riêng.

Hiện nay công ty chúng tôi đã trài dài các tỉnh thành khu vực phía bắc mong muốn phát triển khu vực miền trung và miền nam để có thể khẳng định được vai trò vị thế doanh nghiệp mình trên trường quốc tế.