Chinh phục nghề môi giới BĐS số 12: Cách gửi thông tin khoa học cho khách hàng

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS? SỐ 12: CÁCH GỬI THÔNG TIN KHOA HỌC

Chinh phục nghề môi giới số 11: Thị trường BĐS trầm lắng, cơ hội nào cho nhà đầu tư ?

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS ? SỐ 11: THỊ TRƯỜNG BĐS TRẦM LẮNG,

Chinh phục nghề môi giới số 10: Làm gì khi khách hàng đã đặt mua lại bỏ cọc ?

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS ? SỐ 10: LÀM GÌ KHI KHÁCH HÀNG

Chinh phục nghề môi giới BDS số 9: Tại sao nên đầu tư BĐS vào thị trường Móng Cái

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS ? SỐ 09: TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ

Chinh phục nghề môi giới BDS số 8: Phương thức chăm sóc khách hàng hiệu quả

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS ? SỐ 08: PHƯƠNG THỨC CHĂM SÓC KHÁCH

Chinh phục nghề môi giới BDS số 7: Khi khách nói không thích ở chung cư

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS ? SỐ 07: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHÁCH

Chinh phục nghề môi giới BDS số 6: MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƯỜNG CAO TỐC VÀ GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS ? SỐ 06: MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƯỜNG

Chinh phục nghề môi giới BDS số 5: 7 khác biệt giữa đất dự án và đất thổ cư

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS ? SỐ 05: 7 KHÁC BIỆT GIỮA ĐẤT

Chinh phục nghề môi giới BDS số 4: Khi khách hàng đòi “cắt máu”

CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS SỐ 04: KHÁCH HÀNG ĐÒI CẮT MÁU Anh muốn

Chinh phục nghề môi giới BDS số 3: Khi khách hàng chê dự án ở xa

? CHINH PHỤC NGHỀ MÔI GIỚI BDS ? SỐ 03: KHÁCH HÀNG CHÊ DỰ ÁN