Quảng Ninh – Đôn đốc, đẩy mạnh phân khai, giải ngân vốn đầu tư công

Tổng Kế hoạch đầu tư công theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2023 tính đến hết ngày 05/5/2023 của tỉnh là 14.233 tỷ đồng. Trong đó, đã phân khai chi tiết là 13.954 tỷ đồng; giải ngân được 2.118/13.954 tỷ đồng, đạt 15,2% so với số Kế hoạch đã phân khai chi tiết, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (là 18,4%), tương đương tỷ lệ bình quân của cả nước. 

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *