5 giải pháp chính được NHNN công bố nhằm gỡ rối cho thị trường bất động sản

Những giải pháp bất động sản được công bố nhằm gỡ khó cho thị trường

giải pháp bất động sản

Lãnh đạo NHNN cho biết thị trường Bất động sản đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hiện tại. Trong đó, có nhiều vấn đề và tồn tại kéo dài, bao gồm cả các thách thức liên quan đến thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, và đầu tư xây dựng; cũng như sự mất cân đối giữa cung và cầu tại các phân khúc khác nhau.

Tại cuộc họp tín dụng về bất động sản và phát triển nhà ở xã hội diễn ra sáng nay (13/11), bà Hà Thu Giang – Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, thông báo rằng đến ngày 30/09/2023, tổng dư nợ tín dụng cho lĩnh vực Bất động sản của các Tổ chức Tín dụng thương mại là 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với ngày 31/12/2022, chiếm tỷ trọng 21,46% trong tổng dư nợ của nền kinh tế. Trong đó, tín dụng cho mục đích tiêu dùng tự sử dụng chiếm 64%, và dư nợ cho hoạt động kinh doanh Bất động sản chiếm tỷ trọng 36% trong dư nợ tín dụng của lĩnh vực Bất động sản.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, tín dụng kinh doanh Bất động sản đã tăng trưởng với tỷ lệ cao hơn so với tín dụng tổng cộng và cùng kỳ năm trước, đạt 21,86%. Điều này cho thấy những giải pháp và nỗ lực của Chính phủ, ngành Ngân hàng, và các Bộ, ngành, địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho thị trường Bất động sản đã đang phát huy hiệu quả. Các Tổ chức Tín dụng thương mại cũng tích cực triển khai các chương trình vay theo hướng dẫn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về nhà ở.

Theo bà Giang, thị trường Bất động sản đang phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hiện nay. Các vấn đề tồn tại và những vướng mắc kéo dài, như vấn đề về thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch, và đầu tư xây dựng, đang làm hạn chế phát triển. Cùng với đó, sự mất cân đối giữa cung và cầu ở các phân khúc, tình trạng dư thừa nhà ở cao cấp và biệt thự, trong khi nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ vẫn đang gặp khó khăn. Nhu cầu tại một số phân khúc đang giảm mạnh, năng lực tài chính của doanh nghiệp hạn chế và phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn từ bên ngoài, như vốn vay và trái phiếu. Các kênh huy động vốn khác chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là thị trường vốn (thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán) đang gặp vấn đề và chưa phát triển đồng đều với vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Mặt bằng giá nhà ở cũng đang cao so với khả năng tài chính và thu nhập của nhiều người dân.

Để hỗ trợ thị trường Bất động sản phát triển một cách lành mạnh và bền vững, bà Giang nêu rõ cần thực hiện các giải pháp toàn diện, có sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều Bộ, ngành, và địa phương. Cụ thể, những biện pháp này bao gồm việc tiếp tục giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực Bất động sản, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn. Đồng thời, cần duy trì việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao qua các văn bản như Nghị quyết 33/NQ-CP và Công điện số 993/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong tương lai, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện quản lý một cách chủ động, linh hoạt và đồng bộ hóa các công cụ Chính sách Tiền tệ và Tín dụng (CSTT) theo đúng hướng dẫn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Sự phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các biện pháp kinh tế vĩ mô khác cũng sẽ tiếp tục được thực hiện để kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định trong kinh tế vĩ mô và đóng góp vào quá trình phục hồi kinh tế. Đồng thời, việc triển khai đồng bộ 5 giải pháp chính cũng là một phần quan trọng trong chiến lược của ngành.

Thứ nhất, NHNN đang tập trung vào việc rà soát và hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng. Chủ động trong việc đánh giá và điều chỉnh cơ chế chính sách cũng như quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng để phản ánh đúng thực tế. Trong tình hình hiện nay, NHNN đang tích cực thực hiện rà soát và đánh giá thực hiện Thông tư 03 và Thông tư 06, với mục tiêu ban hành các văn bản sửa đổi và bổ sung, nhằm đáp ứng phù hợp với thực tế thị trường. Điều này không chỉ giúp tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế mà còn đảm bảo an toàn hệ thống, đồng thời tuân thủ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, TCTD sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân. Các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và duy trì nhóm nợ cũng sẽ được duy trì để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, tuân thủ Thông tư 02/2023/TT-NHNN.

Thứ ba, sẽ tiếp tục quan sát và theo dõi mật tội triển khai của Chương trình 120.000 tỷ đồng, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để xem xét và đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả thực hiện Chương trình. Điều này nhằm đóng góp vào việc khuyến khích đầu tư, xây dựng, cũng như mua nhà ở xã hội cho cộng đồng dân cư.

Thứ tư, sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành để hiệu chỉnh và hoàn thiện các quy định pháp lý, nhằm đồng thời hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường BĐS và đảm bảo kiểm soát rủi ro, an toàn cho hoạt động của TCTD.

Thứ năm, sẽ tăng cường công tác giám sát và đẩy mạnh công tác phòng, chống, và ngăn ngừa các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Mục tiêu là đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD, đồng thời giữ cho hệ thống ngân hàng hoạt động một cách ổn định và tuân thủ quy định.

 

 

 

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *