Vụng Cặp Táo Đại Yên Plaza – Điểm hẹn du lịch mới tại Hạ Long

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định số 4601/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch Đại Yên Plaza, vụng Cặp Táo Đại Yên Plaza, vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long.

Lưu bản nháp tự động
Hạ Long có thêm điểm du lịch mới – Đại Yên Plaza

Tổng quan Vụng Cặp Táo Đại Yên Plaza

Điểm du lịch Vụng Cặp Táo Đại Yên Plaza được xây dựng trên tổng diện tích 20.000 m2, Phía Bắc chắn bởi hòn Chân Voi, hòn Cây Táo; Phía Nam chắn bởi đảo Tùng Lâm; Phía Đông, Tây chắn bởi đảo Tùng Lâm. Điểm du lịch Vụng Cặp Táo là một sản phẩm du lịch trải nghiệm trên vịnh, là điểm dừng chân để tham quan trong hành trình đến với Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long. Điểm du lịch có ấn tượng đặc biệt với du khách để quảng bá các giá trị vật thể và phi vật thể của vịnh Hạ Long.

Điểm du lịch Vụng Cặp Táo Đại Yên Plaza trên vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đại Yên quản lý. Vị trí địa lý của Điểm du lịch Vụng Cặp Táo nằm trên trục tọa độ: 20°52’ 36,92”vĩ độ Bắc; 107°00’33,85” kinh đông, cách cảng du lịch khách Tuần Châu khoảng 09km về phía Đông – Đông Nam, nằm giữa hai lạch nước sâu, giao thông đường thủy rất thuận tiện.

Chủ trương từ tỉnh Quảng Ninh

Cũng theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Đại Yên chịu trách nhiệm tổ chức kinh doanh theo đúng mục tiêu của dự án đã được quy định tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh; xây dựng phương án quản lý, khai thác, phương án thuyết minh; tổ chức công bố điểm du lịch và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Hạ Long, Sở Du lịch, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Điểm du lịch Đại Yên Plaza… Điểm du lịch chỉ được phép khai thác sau khi phương án quản lý, khai thác được phê duyệt.

Điểm du lịch Vụng Cặp Táo Đại Yên Plaza sẽ hoạt động thí điểm đến hết ngày 14/7/2020. Kết thúc thời gian thí điểm, UBND thành phố Hạ Long sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả tác động của điểm du lịch, đặc biệt là tác động đến môi trường Vịnh Hạ Long để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hoạt động tiếp theo của điểm du lịch.

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án